Vad är mitt drömjobb?

Som frilansare och egen behöver jag alltid balansera mellan vad som är kul, bra betalt, utvecklande och stressigt vad gäller jobb. Jag har varit anställd för länge sedan vilket också hade sina parametrar att ta hänsyn till.

Men om jag fick tänka helt fritt, hur skulle mitt drömuppdrag eller jobb se ut?

Utvecklande

Jag skulle vilja att det såklart var något jag klarade av men ändå på gränsen så jag var tvungen att lära mig och utvecklas med jobbet. Är de jag jobbar med riktigt duktiga på det de gör brukar det också vara utvecklande. Man behöver skärpa sig ytterligare. Det är kul att jobba med folk som är bra på det de gör.

Tydliga mål

Det är OK att man inte alltid vet hur man ska ta sig fram men någon form av mål är viktigt för att veta vad man ska sikta på. Det kan även vara något man tar fram gemensamt men om allt svävar och är rörligt kan det vara svårt. Även om jag har hanterat såna situationer också.

Göra världen bättre

Det kan låta ambitiöst och svårt men att det finns någon sorts ingrediens i det man jobbar med som driver världen framåt på ett positivt sätt tycker jag är viktigt. Varje uppdrag behöver inte handla om nya energikällor eller att rädda svältande barn men om det finns något del i det som gör något bättre är det väldigt positivt. Det kan t ex handla om att göra mindre förflyttningar inom ett område.

Jobb som bidrar till en sämre värld generellt är ett big no no. Exempel på det är inom oljeindustrin, tobak, kasinoverksamhet eller click bait nyhetsmedier.

En stark vision

Det kan vara kopplat till ovan, göra världen bättre. Men det kan också vara något annat. Men det gör det alltid intressantare om det finns en stark vision som är tydlig för alla. Ett större övergripande mål man vill åstadkomma. Inte bara att lösa ett litet isolerat problem utan att det är en del av ett större pussel på något vis.

Kul

Det kan låta som något en 20-åring skulle säga. ”Det ska vara kul att jobba annars får det vara”. Det är inget absolut krav. Många saker man gör i jobbet är inte kul men det ska åtminstone vara tillfällen när man jobbar som har möjlighet att vara roliga, trevliga eller givande på något sätt. Det kan ju bero på många saker om något är kul. Bra kollegor. Utvecklande. Att man får positiv respons på det man gör från kunder eller beslutsfattare/beställare.

Flexibelt

Att tvingas vara på ett kontor 9-5, 5 dagar i veckan känns ganska omodernt. Jag jobbar väldigt gärna tillsammans med andra men att ha någon form av flexibilitet är viktigt för att kunna lägga upp tiden lite som passar ens liv och arbetstempo. T ex att kunna jobba 2 dagar hemma i veckan och ibland lägga tid på en kväll eller helg känns viktigt.

Jag undviker helst att transportera mig långa sträckor dagligen då det känns som slöseri med tid då man kan jobba eller göra annat. Men samtidigt går det ju att jobba remote mot andra delar av världen utan problem idag.

Tydligt ansvar

Jag är inte så mycket för titlar. Men de kan fylla en funktion i att det blir tydligt vilket ansvar man har. Det är viktigt för att kunna springa på saker och också när man jobbar med andra. Vad är mitt område som jag ska hantera och där jag kanske har mer erfarenhet och kunnande. Sen är jag en sån som gärna tycker till om andra saker och tar på mig saker utanför mitt område utan problem men jag tror tydliga ansvarsområden och roller underlättar allt arbete.

Balanserat

Jag gillar att jobba och jobbar för det mesta mycket. Ofta mer än 9-5 5 dagar i veckan. Men jobbet är inte allt och det är viktigt att hitta en balans där. Det måste finnas tid för familj, fritid och träning. Om inte annat för att få andra perspektiv och tillfälle att tänka. Balansen är viktig.

Bra betalt

Jag är för gammal (inte så gammal!) och erfaren för att inte ta bra betalt för det jag gör. Det utesluter vissa typer av uppdrag eller jobb där budgeten är mer begränsad. Ibland av en bra anledning. Det kanske är bättre att jobba med en mer junior person. Men ibland kan anledningen vara fel också, att man tänker att man kan snåla sig till att få saker gjorda men det kan bli dyrt med fel person på fel plats.

I vissa fall kan jag rucka på denna om det är ett mindre uppdrag som antingen är kul, är något jag kan visa upp eller bidrar till en bättre värld. Men det är svårt för mig att ta större eller längre uppdrag med dålig ersättning.

Ägande

Att vara med och äga en bit av det man jobbar med är för mig åtminstone väldigt motiverande. Ägande = ansvar på ett sätt som är svårt att åstadkomma med en ren betalning. Jag har varit med och startat bolag men också fått ersättning för uppdrag i form av ägande i vissa fall. Ibland ger det inget alls men det kan också vara bra ekonomiskt. Men det gör att man alltid blir mer motiverad och lägger mer tid än annars. Delägande är alltid intressant som del av ersättning eller i vissa fall istället för ersättning.

Stora som små bolag

Var finns uppdrag eller jobb som ovan? Jag tror de kan finnas överallt egentligen. Det handlar mest om vilka personerna är som tar in mig eller som jag i min tur hittar. Det kan vara ett projekt på ett stort (multinationellt) bolag såväl som en egen startup.

Sen sätter formen ofta vissa begränsningar. En liten startup har oftast inte så mycket pengar men ofta en stark vision, är utvecklande, flexibelt, har ett tydligt mål och kan i vissa fall ge delägande. Medan ett större bolag kan betala bra, ha tydligt ansvar, vara balanserat och kanske gör världen bättre då det man gör kan få stor effekt snabbt.