En idé: Hälsosam, god, snabb-mat i form av bars

Jag tycker matlagning är kul och jag är intresserad av allt kring mat och hälsa. En stor del av av din hälsa styrs av vad du stoppar i dig. Du kan må bättre både fysiskt och psykiskt av att ändra din kost.

Men det kan vara krångligt att hålla koll på att det man äter är bra mat och jobbigt att hela tiden hitta på nya rätter som passar.

Det finns meal replacements som Huel och Soylent. Men de är i form av pulver, drycker eller söta, snacks-liknande bars.

Jag tycker det känns tråkigt att dricka sin mat varje dag och de bars som finns fungerar inte som ersättning för en måltid och är dessutom söta.

Jag funderar på om det skulle gå att göra någon form av tuggbar mat som innehåller allt du behöver och är 100% nyttig men samtidigt god och intressant att äta och skulle kunna finnas i olika varianter. Är den i form av en bar så går den att ta med enklare och äta on the go. Eller kanske kunna kombinera flera bars med olika smaker som passar ihop till en mer intressant måltid.

Jag gjorde lite research kring ämnet och kan inte hitta någon som gör precis detta. Kanske finns det en anledning till det? Blir det för dyrt? Oaptitligt? Svårt att få det att bli gott?

Det som krävs för att testa är att sätta ihop ingredienser som passar ihop och är nyttiga, baka en bar och sen dehydrera den och se hur det blir.

Jag tror jag ska testa det!

Har bollat lite med ChatGPT och så här föreslår den jag ska gå till väga:

Testing the savory, nutrient-dense bar idea at home involves creating a prototype that embodies the nutritional profile and flavors of your concept. Here’s a simplified approach to get started with minimal equipment:

1. Recipe Development

Ingredients:

 • Protein Base: Choose a primary protein source. For a plant-based bar, use lentils, chickpeas, or black beans. For a meat-based bar, consider lean ground turkey or beef.
 • Vegetables: Select a mix of vegetables for flavor and nutrition. Spinach, kale, carrots, and sweet potatoes are good choices.
 • Grains: Incorporate a whole grain for texture, such as quinoa or oats.
 • Binding Agent: Eggs (or flaxseed meal for a vegan option) can bind the mixture together. You might also need a small amount of flour (such as chickpea or almond flour) to help with the texture.
 • Flavorings: Add herbs, spices, and possibly a bit of concentrated vegetable broth for depth of flavor.

Equipment:

 • Food processor
 • Oven
 • Mixing bowls
 • Baking sheet lined with parchment paper

2. Making the Bars

Steps:

 1. Prep Ingredients: Cook grains and proteins if starting from raw. Roast or steam vegetables until soft.
 2. Blend: In a food processor, blend the protein source, vegetables, and grains until well combined but not completely pureed. You want some texture.
 3. Mix: Transfer the mixture to a bowl. Stir in beaten eggs (or flaxseed mixture), herbs, spices, and flour until the mixture holds together when pressed.
 4. Shape: Form the mixture into bar shapes on a parchment-lined baking sheet. The size is up to you, but about 3×1 inches works well.
 5. Bake: Bake in a preheated oven at 375°F (190°C) until the bars are firm and slightly golden, approximately 20-30 minutes, depending on thickness.
 6. Cool & Package: Let the bars cool completely before packaging in airtight containers. For a more authentic prototype, consider eco-friendly, heat-safe packaging.

3. Testing and Iteration

 • Feedback: Share your bars with friends, family, or potential customers. Get feedback on taste, texture, and overall appeal.
 • Refinement: Adjust your recipe based on feedback. Experiment with different flavors, ingredients, and cooking techniques.
 • Nutritional Analysis: For a rough nutritional profile, use online tools to input your ingredients and portion sizes. This will help ensure the bars meet your health and nutrition goals.

4. Considerations for Scaling Up

Once you’ve refined your recipe and received positive feedback, consider the following for scaling up:

 • Commercial Kitchen: For larger batches, a commercial kitchen space might be necessary.
 • Professional Packaging: Look into professional packaging solutions that maintain freshness and align with your sustainability goals.
 • Regulatory Compliance: Ensure your product meets local food safety and labeling regulations.

Testing at home is a critical first step to validate your idea and refine your product before considering a larger market launch.

Låter ju hyfsat straight forward.

Jag tänker att med det jag lärt mig i otaliga böcker om hälsa, matlagning och genom att testa själv borde jag kunna komma fram till några recept som både håller sig till den nyttiga profil jag vill åt men också är goda och ser aptitliga ut.