10 av framtidens utmaningar: Från AI-utmaningar till hållbar design

Baserat på vad jag gillar att göra och jobba med frågade jag även ChatGPT om 10 problem inom området som är olösta och skulle vara intressanta att ta sig an.

Det är ju oftast problemformuleringen i sig som är intressantast att starta med och inte lösningen. Lösningen kommer lättare om problemet är tydligt formulerat.

Några problem som ChatGPT ”tänker” jag skulle kunna ägna mig åt att lösa:

  1. Framtidssäkring av yrken: Med AI:s framväxt, hur säkerställer vi att människor kan anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad?
  2. Matlagning och hälsa: Hur gör vi hälsosam matlagning enklare och roligare för att förbättra folkhälsan?
  3. Långlivade produkter: Hur kan vi utveckla mer hållbara och långlivade produkter i en värld där allt blir mer och mer engångsartiklar?
  4. Optimering av hemodling: Hur förbättrar vi effektiviteten och tillgängligheten av hemodling, speciellt i stadsområden?
  5. Användarvänliga gränssnitt för äldre: Hur skapar vi mer tillgängliga och lättanvända digitala produkter för äldre generationer?
  6. Motiverande fysisk aktivitet: Hur kan vi göra fysisk aktivitet mer lockande och integrerad i människors vardagsliv?
  7. Teknikanvändning och psykisk hälsa: Hur hanterar vi den negativa inverkan som teknik och sociala medier kan ha på människors psykiska hälsa?
  8. Framtiden för digitala rättigheter: Hur kan vi garantera att digitala rättigheter respekteras och skyddas på ett rättvist sätt?
  9. Hållbar e-handel: Hur kan vi göra e-handel mer hållbar, inte bara i termer av förpackningar, men också i termer av logistik och produktionsprocesser?
  10. Användarcentrerad design: Hur kan vi bli bättre på att inkludera slutanvändarens perspektiv i design- och utvecklingsprocessen?

Många bra förslag tycker jag. Alla förslagen kanske inte här helt klockrena för mig men flera har jag funderat på förut.

Något inom mat eller hemodling är ju intressant.

Jag ska fundera mer på problem att starta med och göra mer research.