Att leva i framtiden

Man ska inte hänga kvar i vad som varit. Blicka framåt kan vara bra men det kan också bli för mycket.

Jag läser många böcker av futurister och singularitetsanhängare som Ray Kurzweil och Nick Boström. Det är fascinerande att drömma om framtiden och se vad som kan hända och vad som är på gång. Speciellt nu med en utveckling kring AI som stormar fram vecka för vecka. ”This week has been a long year”.

Men framtiden finns ju inte än. Man kan drömma och fundera och även själv försöka påverka framtiden. Men den kommer alltid vara osäker (om man inte är anhängare av vissa deterministiska kvantumteorier där all tid redan utspelat sig och vi bara råkar kunna se en skärva av tiden).

Det som är säkert är det som pågår nu. Nutiden. Glöm inte den. Försöka leva i nuet mer. Jag är oerhört dålig på det. Tiden rinner lätt iväg och när jag blickar tillbaka undrar jag vart den tog vägen.

Gör mer av din tid. Helt enkelt. Med ett sneglande öga mot framtiden.