Varför teamet är allt

Jag jobbar väldigt mycket själv. Det är inget jag aktivt valt (tror jag) men det har blivit så. Dels är jag ju inte anställd utan egen/frilans, men den roll jag ofta har som designer kan också vara ganska ensam.

Samtidigt ser jag hur viktigt ett starkt och tight team kan vara för att lyckas. Man skulle kunna säga att teamet är allt.

Hur hittar man sitt team utan att vara anställd? Jag antar det ofta sker via skolor eller gemensamma intressen. Det är knepigare när man blir äldre och inte går i skolan eller tillhör någon slags förening.

Kanske borde man starta något för att hitta sitt team. Eller är det tvärtom, man hittar sitt team och sen startar man?

Jag läste boken The Five Dysfunctions of a Team av Patrick Lencioni precis. Den illustrerar på ett bra sätt hur ett starkt sammanhållet team bör fungera (eller ej fungera). Det är nog inte jätteofta det sker men när det gör det ska man ta tillvara på det.

I korthet så är det 5 saker som bör funka, men ofta in gör det i ett fungerande team.

  1. Absence of trust – I ett team där förtroende råder blir sårbarhet en styrka. Alla delar öppet idéer, tar risker och är inte rädda för att ha fel.
  2. Fear of conflict – Konflikt är inte fienden det är snarare en katalysator till framgång.
  3. Lack of commitment – När ett beslut väl är fattat är alla med och jobbar tillsammans mot samma mål.
  4. Avoidance of accountaibility – När man håller varandra ansvariga ökar kvaliten.
  5. Inattention to results – Om man prioriterar gemensamma mål framför individuella agendor når man dom lättare.

Vilket team tillhör du och hur jobbar ni i det?